Satelitná a terestriálna technika - predaj - montáž - servis - okresy Šaľa Galanta
TV programy  Predplatné na Predplatné na Poznámka
  1 mesiac 12 mesiacov  
GRATIS  0,00 EUR  0,00 EUR  Tieto programy získate
neplatené TV programy      automaticky a neplatíte
      žiadne ďalšie mesačné
      poplatky.
MULTI  9,00 EUR 99,00 EUR  Tieto balíky je možné
voliteľný balík programov    úspora 9 EUR predplatiť na ľubovolný
      počet mesiacov (1-12)
HD PLUS  12,50 EUR 137,50 EUR  bez zvláštnej zmluvy a
voliteľný balík programov    úspora 12,50 EUR záväzkov.
      Pokyny pre záujemcov 
MULTI HD (MULTI + HD PLUS) 17,00 EUR  187 EUR  o prechod na balíček 
voliteľný balík programov    úspora 17 EUR MULTI HD z nižšej 
      služby nájdete tu. 
HBO  8,90 EUR 97,90 EUR  Tieto balíky je možné
prémiový program    úspora 8,90 EUR predplatiť na ľubovolný
      počet mesiacov (1-12)
HBO HD (+ HBO) 10,90 EUR 119,90 EUR bez zvláštnej zmluvy a
prémiový program    úspora 10,90 EUR záväzkov.
       
HBO + CINEMAX 10,70 EUR  117,70 EUR   
dvojica prémiových programov    úspora 10,70 EUR Pokyny pre záujemcov 
      o HBO HD, ktorí už 
HBO HD + CINEMAX (+ HBO) 12,70 EUR 139,70 EUR majú predplatený HBO 
dvojica prémiových programov    úspora 12,70 EUR (SD) nájdete tu. 
       
CS FILM + CS MINI 3,60 EUR  39,60 EUR  
dvojica prémiových programov    úspora 3,60 EUR   
       
CS TV (Kino CS + Doku CS + Muzika CS) 3,70 EUR 40,70 EUR  
trojica prémiových programov v MPEG-4    úspora 3,70 EUR   
       
MAN-X 10,40 EUR  114,40 EUR   
voliteľný prémiový program    úspora 10,40 EUR   
       
HUSTLER 9,70 EUR 106,70 EUR   
voliteľný prémiový program    úspora 9,70 EUR   
       
KOMPLET 45,00 EUR  495,00 EUR  
všetky programy Skylink    úspora 45,00 EUR